Nieuwsbrief juni 2018

De eerste maanden van bouwactiviteiten bij het voormalig postkantoor zitten er op. En we liggen mooi op schema. In deze nieuwsbrief willen we u als omwonende op de hoogte stellen van de voorgenomen werkzaamheden tot de bouwvakvakantie (eind juli 2018). In de afgelopen maanden zijn veel sloopwerkzaamheden uitgevoerd, zowel in het gebouw als buiten aan…