Bouwinformatie

Bouwinformatie

Algemeen
Het voormalige postkantoor aan de Neude wordt verbouwd tot Post Utrecht. Het imposante gebouw in het hart van Utrecht krijgt een publieke functie met de nieuwe centrale bibliotheek, winkels, versmarkt, horeca en een fietsenstalling. Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren.

De werkzaamheden vinden overdag plaats en vooral in het pand zelf.  Het is niet te voorkomen dat hierbij soms enige hinder ontstaat.  Soms zal de bereikbaarheid rond het gebouw beperkt zijn en kunt u de bouwwerkzaamheden zien en horen. Wij proberen deze hinder voor u zoveel mogelijk te beperken. Dit doen wij onder meer door het terrein af te bakenen met bouwhekken, het langzaam passerend verkeer te sturen middels verkeersregelaars en u tijdig te informeren over de mogelijk hinder gevende bouwwerkzaamheden. 

Na deze bouwperiode geven we het voormalige postkantoor met haar nieuwe functies als Post Utrecht terug aan de stad! 

Bouwplaatsinrichting
De bouwketen wordt boven de keermuur aan de Drakenburgstraat geplaatst. Dit ter hoogte van de Oudegracht en tot halverwege richting de Neude. Voornamelijk voor de bewoners van de Neudeflat zal enig zicht zijn op de bouwplaats aan de Neude en de Drakenburgstraat. Het plein wordt niet gebruikt door de aannemer.

Bouwplaatsinrichting D .d . 20-12-2017
 

Bereikbaarheid
Tijdens de bouwactiviteiten blijven de straten Potterstraat, Oudegracht, Neude, en Drakenburgstraat toegankelijk. Rond het gebouw worden bouwhekken geplaatst waarbinnen de werkzaamheden  gaan plaatsvinden. De wegen blijven vrij en de bushalte Neude blijft bereikbaar.

Het fietspad vanuit het centrum over de Viebrug zal ter hoogte van Post Utrecht worden versmald tot de breedte van het fietspad voorbij de Neude. Alleen indien een vrachtwagen de bouwplaats oprijdt en weer vertrekt (tussen 9.30 en 16 uur) is het fietspad even gestremd. Verkeersregelaars reguleren daarbij het verkeer.

Het trottoir in de Potterstraat langs het gebouw is doordeweeks van 9.30 – 16.00 uur afgesloten in verband met de bevoorrading van de bouw. Buiten deze tijden en in de weekenden is het trottoir wel toegankelijk voor voetgangers. Tijdens de afsluiting van het trottoir worden de voetgangers vanuit het centrum naar de Neude omgeleid over de Oudegracht en de Drakenburgstraat.

De bushalte Neude blijft bereikbaar en is toegangelijk vanaf de Viebrug en vanaf de Neude. 

Verkeersplan Omgeving D .d . 20-12-2017

De ondernemers aan het plein op de de Neude en het Griekse restaurant in de Drakenburgstraat blijven tijdens de bouwactiviteiten bereikbaar.

Tijdens de bouwactiviteiten kan het voorkomen dat een straat tijdelijk afgesloten moet worden. Dit wordt in overleg met de gemeente Utrecht afgestemd. Daarbij is het uitgangspunt om de overlast voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden.

Planning
Op hoofdlijnen is de planning van de bouwactiviteiten tot  aan de zomermaanden van 2018 bekend. Er wordt nog gewerkt aan de planning voor de tweede helft van 2018. Op deze site worden updates geplaatst, zodat u goed en tijdig geinformeerd bent over mogelijke overlast die u van de bouwactiviteiten kunt ondervinden. De planning op de website zal daarbij met enige regelmaat worden geactualiseerd.

Planning Neude T .b .v . Infoavond 

Veelgestelde vragen
> Worden er wegen/trottoirs/gracht afgesloten?

Er worden geen wegen afgesloten, tenzij dit absoluut niet anders kan. Dit bijvoorbeeld vanwege het plaatsen van een kraan in de bouwput. Wegen worden in overleg met de gemeente Utrecht tijdelijk afgesloten en dit op tijdstippen die zo weinig mogelijk belemmering voor het verkeer veroorzaken.

Op doordeweekse dagen is tussen 9.30 en 16.00 uur het voetpad aan de Potterstraat langs Post Utrecht afgesloten. Daarbij staan de volgende omleidingen aangegeven: of via de overkant van de Potterstraat of via de Oudegracht en de Drakenburgstraat. Buiten deze tijden en in de weekenden is het trottoir langs het pand wel toegankelijk voor voetgangers.

> Is er geluidsoverlast voor ondernemers (terrassen)?

Veel werkzaamheden zullen inpandig plaatsvinden. De geluidsoverlast daarvan blijft voor de buurt beperkt. De meeste werkzaamheden buiten het pand vinden aan de Oudegracht plaats, omdat op de locatie van de expeditiehof nieuwbouw zal plaatsvinden.  Ook aan de andere zijden van het gebouw zullen buiten werkzaamheden plaatsvinden, zoals het realiseren van koekoeken, nieuwe entrees in de gevel en nieuwe dakramen in de kap. Werkzaamheden onder de kap zijn buiten gemakkelijker te horen dan de bouwactiviteiten op andere etages.  

De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 07.00 en 17.00 uur, zodat extra geluidsoverlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk is. Het verrichten van bouwwerkzaamheden in de weekenden zal een uitzondering zijn.

Is er geluidsoverlast voor omwonenden?

Veel werkzaamheden zullen inpandig gaan plaatsvinden. De geluidsoverlast daarvan zal voor de buurt beperkt blijven en niet overheersend zijn. De meeste werkzaamheden buiten het pand vinden vanwege nieuwbouw aan de Oudegracht plaats. Ook aan de andere zijden van het gebouw zullen buiten werkzaamheden plaatsvinden, zoals het realiseren van koekoeken, nieuwe entrees in de gevel en nieuwe dakramen in de kap. Werkzaamheden onder de kap zullen buiten gemakkelijker te horen zijn dan de bouwactiviteiten op andere etages.

De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 07.00 en 17.00 uur, zodat extra geluidsoverlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk is. Het verrichten van bouwwerkzaamheden in de weekenden zal een uitzondering zijn.

> Is er zicht op bouwplaats (appartementen balkons)?

De bouwketen worden boven de keermuur aan de Drakenburgstraat geplaatst. Dit ter hoogte van de Oudegracht en tot halverwege richting de Neude. Voornamelijk voor de bewoners van de Neudeflat zal enig zicht zijn op de bouwplaats aan de Neude en de Drakenburgstraat.

> Is de Neude nog bereikbaar tijdens festivals of evenementen?

De evenementen die plaatsvinden op en rond het Neudeplein zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht. De gemeente en de aannemer stemmen de bereikbaarheid met elkaar af. Het plein wordt niet gebruikt door de aannemer.


> Is de bushalte Neude in de Potterstraat nog bereikbaar?

De bushalte in de Potterstraat blijft bereikbaar vanaf de Oudegracht en de Neude (dus via de kopse kanten van de bushalte). Doordat het trottoir van de Potterstraat achter de bouwhekken komt te liggen, zullen de doorgangen halverwege de bushalte naar het trottoir Potterstraat worden dichtgezet.

>Zijn de taxistandplaatsen nog bereikbaar?

De bouwhekken aan de kant van de Neude staan op het trottoir, zodat de taxistandplaatsen bereikbaar blijven. De weg wordt hier eveneens niet afgezet.


>Zijn de parkeerplaatsen in de Drakenburgstraat nog bereikbaar?

De parkeerplaatsen in de Drakenburgstraat vallen tijdens de bouwwerkzaamheden binnen het bouwterrein en zijn dus niet te gebruiken.  

> Waar vindt het laad-los verkeer/de bevoorrading van de bouw plaats?

De bevoorrading van de bouwplaats vindt grotendeels plaats aan de Potterstraat. Verder zal er op de hoek Neude/Potterstraat expeditie van klein materiaal plaats vinden.  De expeditie van bouwverkeer vindt plaats buiten de spits, tussen 9.30 en 16.00 uur.

Op de hoek Oudegracht/Potterstraat rijden vrachtwagens de bouwplaats in de Potterstraat op gelegen tussen het postkantoor en de bouwhekken. De vrachtwagens verlaten uiteindelijk de bouwplaats over het fietspad ter hoogte van het einde van de bushalte in de Potterstraat. Het verkeer wordt dan geregeld door verkeersregelaars.


> Zijn er omleidingsroutes voor fietsers?

Er zijn geen omleidingsroutes voor fietsers ingesteld. Wel zal het fietspad aan de Potterstraat ter hoogte van het postkantoor versmald worden naar 2.30 meter. Dit is ook de breedte van het fietspad zoals die voorbij de Neude is. Deze versmalling vindt dus iets eerder plaats.

Tijdens het in- en uitrijden van de bouwplaats door het bouwverkeer moeten de fietsers even afstappen en wachten. Het verkeer wordt dan geregeld door verkeersregelaars.

> Zijn er omleidingsroutes voor voetgangers?

De omleidingsroutes voor voetgangers staan aangegeven vanaf Lange Viestraat en vanuit het centrum op de Oudegracht. Deze gelden alleen doordeweeks en tussen 9.30 en 16.00 uur.


> Waar rijdt het bouwverkeer naar de bouwplaats?

Het bouwverkeer rijdt naar de Potterstraat, waar het de bouwplaats op kan rijden ter plaatse van de hoek van de Oudegracht. Het bouwverkeer vertrekt ter hoogte van Potterstraat/Neude.


> Waar wordt het bouwmateriaal gelost?

Het bouwverkeer lost zijn materiaal binnen de bouwhekken aan de Potterstraat. Tevens wordt er klein materiaal gelost binnen de bouwhekken aan de Neude (hoek Potterstraat, tegen gebouw aan).


> Wanneer zijn de bouwwerkzaamheden afgerond?

De planning voor de tweede helft van 2018 wordt nog uitgewerkt. Daarbij worden de laatste werkzaamheden waarschijnlijk begin 2019 uitgevoerd.