Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwsbrief juni 2018

30-05-2018

De eerste maanden van bouwactiviteiten bij het voormalig postkantoor zitten er op. En we liggen mooi op schema. In deze nieuwsbrief willen we u als omwonende op de hoogte stellen van de voorgenomen werkzaamheden tot de bouwvakvakantie (eind juli 2018).

Werkzaamheden

In de afgelopen maanden zijn veel sloopwerkzaamheden uitgevoerd, zowel in het gebouw als buiten aan de Oudegracht. Daar zijn de aanbouwen aan het pand en het trafogebouwtje gesloopt. Daarna is gestart met het uitgraven van de bouwput t.b.v. de uitbreiding van het souterrain. Gelijktijdig met deze graafwerkzaamheden heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden door de archeologische dienst van de gemeente Utrecht.

Ook aan de gevels hebben t.b.v. nieuwe entrees sloopwerkzaamheden plaatsgevonden.

Utrecht

Tot de bouwvak zijn globaal de volgende werkzaamheden gepland:

- Afronden uitgraven bouwput.
- Deze en volgende week worden boorpalen aangebracht t.b.v. de nieuwbouw aan de Oudegracht. We gaan de palen niet heien, maar schroeven. In de laatste week van juni worden de laatste palen aangebracht.
- Waarschijnlijk zal begin juli de torenkraan in de bouwput aan de Oudegracht worden geplaatst.Hiervoor zal de Potterstraat een avond/nacht worden afgesloten.
- De keldervloer in de uitbreiding zal worden gelegd.
- Diverse kleinschalige sloopwerkzaamheden in het pand.
- De bouwschuttingen zullen voorzien worden van enige projectinformatie. 

Vragen over de bouwwerkzaamheden

Mocht u tijdens de bouwperiode vragen of opmerkingen hebben over de bouwwerkzaamheden, dan kunt u het ‘klachten’-formulier invullen op de website: www.postutrecht.com/bouwinfo; button ‘heeft u een klacht’.

Algemene vragen over het project kunt u stellen via het formulier op de website www.postutrecht.com/contact; button ‘stel een vraag’.

 

Het projectteam Post Utrecht

Deel: