Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief december 2018

05-12-2018

Voortgang werkzaamheden

Na de zomervakantie is er veel werk verzet. Als u onlangs over de Oudegracht hebt gelopen, heeft u daar wellicht iets van gezien. Echter, de grootste voortgang vindt plaats binnenin het gebouw, uit het zicht. Om u een beeld te geven volgt hieronder een update met foto’s van binnen en buiten.   

Aan de Oudegracht is de nieuwbouw al goed te zien. Het souterrain, de begane grond en de eerste verdiepingsvloer zijn aangebracht. Aan de tweede verdiepingsvloer wordt gewerkt. Daarna zal een staalconstructie geplaatst worden tot en met de dakvloer. De contouren van de nieuwbouw worden zo steeds beter zichtbaar.

Postkantoor Neude 2 Klein (1)

In het bestaande gebouw worden sparingen gemaakt, bijvoorbeeld voor de roltrappen van de bibliotheek, en wordt een staalconstructie aangebracht. In het souterrain tot en met de eerste verdieping wordt gewerkt aan de constructies in verband met de nieuwe functies in het gebouw.

20 00 12 Postkantoor Neude 07 11 2018 5 HR 

Op de derde verdieping zijn de ramen aangebracht in de kap. Dit biedt een mooi uitzicht op de stad en zorgt gelijk voor veel daglicht op de voormalige zolder. Tevens is hier het grootste deel van de plafonds al aangebracht. Inmiddels is ook gestart met het aanbrengen van plafonds op de tweede verdieping. De afbouw gaat van boven naar beneden.

Postkantoor Neude 4 Klein 

Naast de bouwkundige werkzaamheden is het aanbrengen van de installaties een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling van het pand. Hiermee maken we een enorme sprong in energiebesparing en duurzaamheid. De komende periode zullen luchtkanalen en de sprinklerleidingen worden gemonteerd.  

Nachtelijke werkzaamheden

De bevoorrading geschiedt vanaf de Potterstraat. Alle materialen worden met de torenkraan de bouw in gehesen. Grote en zware stukken moeten op aanwijzing van de gemeente ’s nachts worden getransporteerd. Daar zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat omwonenden hier hinder van hebben. We kunnen dat echter niet helemaal uitsluiten.

Postkantoor Neude 1 Klein 

Voor de maand december zijn deze nachtelijke werkzaamheden alsvolgt gepland:

in de nacht van 10 op 11 december 2018
in de nacht van 17 op 18 december 2018
in de nacht van 18 op 19 december 2018

In de week van Kerst en Oud & Nieuw ligt de bouw stil. Dus in week 52 en week 1 wordt er niet gewerkt en vindt er geen bevoorrading plaats.  

Wij wensen u alvast fijne feestdagen!
Het projectteam Post Utrecht

Deel: