Algemene informatie

Het voormalige postkantoor aan de Neude wordt verbouwd tot Post Utrecht. Het imposante gebouw in het hart van Utrecht krijgt een publieke functie met de nieuwe centrale bibliotheek, winkels, versmarkt, horeca en een fietsenstalling. Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren.

De werkzaamheden vinden overdag plaats en vooral in het pand zelf. Het is niet te voorkomen dat hierbij soms enige hinder ontstaat. Soms zal de bereikbaarheid rond het gebouw beperkt zijn en kunt u de bouwwerkzaamheden zien en horen. Wij proberen deze hinder voor u zoveel mogelijk te beperken. Dit doen wij onder meer door het terrein af te bakenen met bouwhekken, het langzaam passerend verkeer te sturen middels verkeersregelaars en u tijdig te informeren over de mogelijk hinder gevende bouwwerkzaamheden.

Na deze bouwperiode geven we het voormalige postkantoor met haar nieuwe functies als Post Utrecht terug aan de stad!

Heeft u een klacht? Neem dan contact op!

Archeologie

Bouwactiviteiten