Op hoofdlijnen is de planning van de bouwactiviteiten tot aan de zomermaanden van 2018 bekend. Er wordt nog gewerkt aan de planning voor de tweede helft van 2018. Op deze site worden updates geplaatst, zodat u goed en tijdig geinformeerd bent over mogelijke overlast die u van de bouwactiviteiten kunt ondervinden. De planning op de website zal daarbij met enige regelmaat worden geactualiseerd.

Bouwplaats inrichting

Werkzaamheden 2018
Aanbrengen bebording week 1
Aanbrengen stelconplaten + bouwschutting week 5-6

Nieuwbouw

Werkzaamheden 2018
Sloop aanbouw + trafogebouw week 7-10
Bouwput ontgraven en erchelogie week 10-17
Fundering nieuwbouw en opbouw tot begane grond week 18-30

Renovatie

Werkzaamheden 2018
Diverse sloopwerk in en aan het pand week 6-17
Diverse constructieve werkzaamheden in het pand week 10-30
Diverse renovatie/restauratie werkzaamheden week 22-30
Aanbrengen dakramen week 24-30